«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

03. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Қаржылық көрсеткіштер

Атауы Өлшем бірлігі 2010 2011 2012 2013 2014
(жоспар)
2015
(жоспар)
ROACE
%
8,9
7,8
6,2
9,3
10,7
9,4
EBITDA Margin
%
21
19,6
20,2
23,8
39
39
Таза кіріс
млрд теңге
10,86
14,79
18,76
40,85
50,78
56
ROE
%
9,67
9,0
6,4
12,4
14,7
14,1

Өндірістік көрсеткіштер

Атауы Өлшем бірлігі 2011 2012 2013 2014
(жоспар)
2015
(жоспар)
Электр энергиясын өндіру көлемі
млн кВт•сағ.
13 397
17 418
33 497
33 708
33 708
Электр энергиясын іске асыру көлемі
млн кВт•сағ.
5 330
5 626
8 133
9 370
6 459
Электр энергиясын беру көлемі
млн кВт•сағ.
7 961
8 395
11 859
13 361
9 394
Жылу энергиясын өндіру көлемі
мың Гкал
7 756
7 471
6 786
7 574
7 574
Көмір табу көлемі
млн кВт•сағ.
40,6
44,0
41,7
38,6
42,0
Көмір табу еңбегінің өнімділігі
тонн/адам
5 796
6 217
5 840
5 286
5 660
Көмір табу еңбегінің өнімділігі
мың теңге/
адам
12 609
17 377
17 728
20 282
20 282
Электр энергиясын өндіру еңбегінің өнімділігі
мың кВт•сағ./
адам
2 195
2 383
4 261
4 580
4 580
Электр энергиясын өндіру еңбегінің өнімділігі
млн теңге/
адам
-
13 834
30 691
38 322
38 322
Электр энергиясын беру еңбегінің өнімділігі
мың кВт•сағ./
адам
1 897
1 919
1 616
1 674
1 674
Технологиялық бұзушылықтың саны
бірлік
1 748
1 712
2 067*
4 763*
4 652*
* Технологиялық бұзушылық саны «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС мен «Шығыс-Қазақстан аудандық компаниясы» АҚ-ның
«Самұрық-Энерго» компанияларының тобына кіруіне байланысты көбейді

Индустриалды-инновациялық көрсеткіштер

Атауы Өлшем бірлігі 2010 2011 2012 2013 2014
(жоспар)
2015
(жоспар)
Жаңа өнімдер мен технологияларды енгізу және өңдеу инвестициясының үлесі (% қоғам шығысына)
%
3
4
43,21
13
*
*
Инновациялық-технологигиялық даму рейтингі
%
-
-
-
71
75
80
* 2013 жылдан бері акционердің күтуімен сәйкес жаңа
«Инновация-технологигиялық даму рейтингі» ПӘК енгізілді

Әлеуметтік көрсеткіштер

Атауы Өлшем бірлігі 2010 2011 2012 2013 2015*
(жоспар)
Қызметкерді қатыстыру деңгейі
%
-
-
-
63
68
Кадрлардың жыл сайынғы тұрақсыздығы
%
8
8
8,6
10,1
10
Өндірістегі оқыс жағдайлар саны (100 адамға)
Саны/
1 000 адам
1,18
1,49
0,85
0,48
Жоспарланбайды
Тауарлар сатып алу жай-күйінің жергілікті үлесі
%
62
70
64
74
65
Жұмыс, қызмет сатып алу жай-күйінің жергілікті үлесі
%
57
87
73
65
76
* «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2012-2022 жылдардағы даму стратегиясына сәйкес
ұсынылған болжамды мәлімет (2013-2015)