«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013
08
Қоғамның Директорлар кеңесі жеті
директордан тұрады.
Қоғамның Директорлар кеңесінің
мүшелері акционерлердің жалпы
жиналысында сайланады.

08. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР 2013 ЖЫЛЫ 16 АҚПАНДА БЕКІТКЕН ҚОҒАМ ЖАРҒЫСЫНА СӘЙКЕС ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ:

  • Жоғары органы - Акционерлердің жалпы жиналысы; 
  • Басқару органы - Директорлар кеңесі;
  • Атқарушы орган - Басқарма;
  • Ішкі аудит қызметі.