«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

КАДР САЯСАТЫ

2013 ЖЫЛДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫЛУ БОЙЫНША ЖҰМЫС КҮШІНІҢ ЖАЛПЫ САНЫ

Адам капиталы ең маңызды ресурс болып табылады, Қоғам алдында тұрған стратиегялық міндеттерге жетудің тиімділігі соған байланысты болады.

Кадрлық саясат Қоғамның жүйелілік және тұтастық, белсенділік және ілкімділік қағидаттарына, әлеуметтік әріптестікке және қызметкерді басқару жүйесі ілкімділігін жоғарылату, оны заңдар мен сыртқы орта өзгерісіне сай тез әрі тиімді бейімдеуді қамтамасыз етуге  сәйкес іске асырылатын жалпы стратегиясының құрамдас бөлігі болып табылады.

Қоғамның қызыметкерінің басқаруы жүйесін жетілдіру мәселелерін шешеу кезінде замануи тәсілдемелер мен халықаралық тәжірибеге баықтталған.

Ұйым қызметі бар өңірлердегі жергілікті тұрғындар қатарынан алынған жоғарғы басшылардың үлесі және жергілікті халықты жалдау рәсімі.

«Самұрық-Энерго» АҚ 2011-2015 жылдарға ең негізгі Кадрлық саясаты кадрларды тағайындау және іріктеудің біріккен жүйесін құру, адам ресурстары қажеттілігін тиімді жоспарлайтын және қажетті білімді, білікті, іскерлік және басқа да қасиеттері бар мамандарды іріктеуді уақытында іске асыру болып табылады.

Қоғамда барлық конкурстық іріктеуге қатысып жатқан барлық кандидаттардың тең мүмкіндіктерін, сондай-ақ,  кандидаттардың қабілеттерін бағалау әділдігін қарастыратын бос қызмет орындарына ашық конкурс қағидаты енгізілді.

Жұмысқа қабылдау шешімі кезінде негізгі дағдылар біліктілік және кәсіпқорлық болып табылады.

Жаңа жұмысшыларды қызметке уақытылы және тиімді орналастыру, жаңа қызметкерлерді бейімдендіру және тәлімгерлік жүйесі шеңберінде іске асады.

КАДРЛАРДЫ ДАМЫТУ, ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН  ЖЕТІЛДІРУ

Қазақстан экономикасының даму қарқынына байланысты «Самұрық-Энерго» АҚ алдында электр желі нысандарының жаңа және қолданыстағы өндіруші қуаттарды құру, жаңарту; көмір саласын дамыту; жаңатрылатын энергия көздерін теңгерімге тарту бойынша міндеттер қойылған.

Алайда, еңбек нарығының жағдайы қазіргі уақытта өндіріс талаптарына сай келмейді. Қызметкерді жетілдіру «Самұрық-Энерго» АҚ қызметкерді басқару бойынша маңызды бағыттардың бірі және өндіріс қызметінің сәттілгінің факторын болып табылады. Қызметкердің қажетті біліктік дәңгейін қалыптастырып, ұстап тұру үшін Қоғамда қызметкердің кәсіби даму жүйесі құрылып, жүріп тұр, оның ішіне сыртқы және фирма ішіндегі оқыту, Қоғамның стратегиялық даму талаптары есебімен қызметкерлердің техникалық машықтануға, семиннарларға, тренингтерге, конференцияларға қатысуы қамтылған.

Сол іс-шаралардың шеңберінде 2013 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ компанияларының Тобында 15 800 астам қызметкерді оқыту өтті, қызметкерді жетілдіру және оқыту инвестициясы еңбек ақы төлеу қорынан 2013 жылы 1,1% құрды.

Қойылған міндеттерді атқрау және жоспарланған жобларды іске асыру үшін жоғары білікті және жақсы дайындалған кадрлар қажет.

Қызметкерлердің дәрежесі бойынша топтастырудағы бір қызмтекерді оқытудың жылдық орташа саны

Қызметкер дәрежесі 2013 жылдың соңындағы жалпа саны 2013 жылғы дайындау сағаттарының саны Қызметкерді дайындаудың жылдық отрташа саны
Жоғары басшылығы
101
2 720
26,9
Орта басшылығы
2 036
63 862
31,4
ЭБҚ мамандары
2 075
123 085
59,3
Өндірістік қызмткер
18 722
813 914
43,5
Қызмет атқарушылар
598
4 014
6,7

2013 ЖЫЛДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫЛУ КЕЛІСІМШАРТ БОЙЫНША ТОПТАСТЫРУДАҒЫ ЖҰМЫС КҮШІНІҢ САНЫ

ҚЫЗМЕТКЕР САНЫ

«Самұрық-Энерго» компаниялар Тобының қызметкерлер тізімдік саны 2013 жылдың аяғына қарай 23 532 адамды құрды. 2012 жылмен салыстырғанда тізімдік сан 281 адамға көбейді. «Самұрық-Энерго» компаниялар Тобының қызметкерлер абсолюттік көбі өндірістік секторныда толық мөлшерлемеде және тұрақты шартта жұмыс істейді. Өндірістік кәсіпорныдарында толық мөлшерлемеде жұмыс істейтін қызметкерлердің жоғарығы деңгейі жұмыс күшін тиімді пайдалануды көрсетеді. 

Жынысына қарай бөлгенде  17 133 ер адам және 6 399 әйел бар, ер адамдардың абсолютті көптігі «Самұрық-Энерго» Компаниялар тобы қызметінің ерекшелігіне байланысты. 

«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ ҚЫЗМЕТКЕРІНІҢ ОРТАША ЖАС САНЫ 2013 ЖЫЛДЫҢ СОҢЫНА ҚАРАЙ 41 ҚҰРАДЫ.

Қызметкердің жас ерекшелік құры- лымы келесідей құрылған, қызметкерлердің көпшілігі, нақтырақ жалпы санынан 44%, қызметкердің кәсіби тәжірибесі мен физикалық ресурстарының оңтайылы үлесіун қамтамасыз ететін 30-дан 50 жасқа дейінгі санатқа жатады.


2013 ЖЫЛДАҒЫ ӨҢІР БОЙЫНША ТОПТАСТЫРУДАҒЫ ЖҰМЫС КҮШІНІҢ САНЫ

Жас ерекшелігі, жынысы, өңірі бойынша топатстырудағы кадрлар тұрақтамауы және қызметкерлердің жалпы саны

Көрсеткіш Адам, мән Үлес
1
Қызметкерлердің жыл соңындағы жалпы саны 23 532 100%
2
Ұйымнан кеткен қызметкерлердің жалпы саны 3 201 13,6%
2.1
Ерлер <30 жас 997 4,2%
2.2
Әйелдер <30 жас 314 1,3%
2.3
Ерлер 30-50 жас 723 3,1%
2.4
Әйелдер 30-50 жас 327 1,4%
2.5
Ерлер >50 жас 544 2,3%
2.6
Әйелдер >50 жас 296 1,3%
Қызметкерлердің жасына байланысты құрылымы былайша қалыптасқан, қызметкерлердің басым бөлігі, атап айтқанда, қызметкерлердің жалпы санының 44%-ы 30-дан 50 жасқа дейінгі жас санатына жатады, бұл қызметкердің физикалық ресурстары мен кәсіби тәжірибесінің оңтайлы үйлесімін қамтамасыз етеді.
2013 ЖЫЛҒЫ ЖАС ЕРЕКШЕЛІГІ БОЙЫНША ТОПТАСТЫРЫЛУДАҒЫ КАДРЛАР ТҰРАҚТАМАУЫ
2013 ЖЫЛҒЫ ӨҢІРІ БОЙЫНША ТОПТАСТЫРЫЛУДАҒЫ КАДРЛАР ТҰРАҚТАМАУЫ
2013 ЖЫЛҒЫ ЖЫНЫСЫ БОЙЫНША ТОПТАСТЫРЫЛУДАҒЫ КАДРЛАР ТҰРАҚТАМАУЫ