«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ КОМИТЕТТЕРІ

Басқарма күндізгі дауыс беру түрінде жүйелі түрде отырыстар өткізеді.

2013 жылы Қоғам Басқармасының 12 отырысы өтті, онда 234 мәселе қаралды. Барлық отырыстар күндізгі түрде өтті.

ӘСІРЕСЕ, МЫНА МӘСЕЛЕЛЕР БОЙЫНША ҚАРАЛДЫ:

 • ЕТҰ акцияларын алу, еншілес ұймдарға кепілдеме беру, оларға қаржылық көмек көрсету және кредит беру мәселелерімен қоса іске асуына Қоғам қызығушылық танытатын келісім жасау;
 • Қоғамның 2012-2022 жылдарға ұзақ мерзімді Стратегиялық дамуын мақұлдауы;
 • Қоғамның жаңа редакциядағы Инвестициялық саясатын мақұлдау;
 • 2013 жылға инвестициялық жоспарларды іске асыруды бекіту;
 • корпоративті басқарма мәселелері.

2013 жылы Басқарма шешімімен активтер мен пассивтеді басқару Комитеті және Кредит комитеті бір комитет болып бірікті – Кредиттік комитет. 2013 жылы Тәуекел жөніндегі комитет пен Корпоративті басқару және менеджмент жүйесі жөніндегі екі комитеттің атауын «Менеджмент жүйесі және тәуекел жөніндегі комитет» деп өзгертіп, бір комитетке біріктіру туралы шешім қабылданды.

2013 жылы Стратегиялық жоспарлама жөніндегі Комитет құрылды.

ҚАЗІРГІ ТАҢДА ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ АЛДЫНА КЕЛЕСІ КОНСУЛЬТАТИВТІК-КЕҢЕСШІ ОРГАНДАРЫ ҚҰРЫЛДЫ ЖӘНЕ ӘРЕКЕТ ЕТЕДІ (ОДАН ӘРІ – ККО):

 • Менеджмент жүйесі және тәуекел жөніндегі комитет;
 • Жоспарлау және қызмет бағасы жөніндегі комитет;
 • Кредиттік комитет
 • Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет;
 • Инвестициялық-инновациялық кеңес.

Барлық комитеттер Қоғам Басқармасына есеп беруге міндетті және осы органдар туралы ережелріне сәйкес Басқарма ұсынған құзырет шеңберінде әрекет етеді.

МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

Құрылу мақсаты – Тәуекел және Менеджмент жүйесін басқару саласында қабылданған шешіммен Басқармаға әрекеттесу.

Регламенттеуші құжат - Тәуекел және Менеджмент Комитеті туралы Ереже 2013 жылы 2 сәуірде Қоғам Басқармасымен қабылданды.

Комитет төрағасы – Қоғам Басқармасының Төрағасы.

Төраға орынбасары – Корпоративтік басқарманың басқарушы директоры.

Комитет құрамы — «Генерация» дивизионын басқарушы, «СЭС және ҚКЭК» дивизионының басқарушысы, «Отын, логистика және сервис» дивизионының басқарушысы, «Бөлу және өткізу» дивизионының басқарушысы, Қаржы және экономика жөніндегі басқарушы директор, Стратегия жөніндегі басқарушы директор, Аппарат жетекшісі, Өндіріс жөніндегі басқарушы директор, Даму жөніндегі басқарушы директор, Ішкі аудит қызметінің жетекшісі (дауыс беру құқығы жоқ).

  барлығы күндізгі түрде сырттай түрде
Отырыс саны 3 3 0
Қаралған
мәселелер саны
17
Комитетте қаралған негізгі мәселелер Тоқсан сайынға негіздегі Қоғамның негізгі тәуекелдерді талдау және сипатауымен тәуекелдерді басқару жөніндегі құрылымды бөлімше басшысының есебін алдын ала мақұлдау
Жыл сайынғы негізде КСУР жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын, КСВК, КСМ негізгі тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту
СУР, СВК, КСМ бойынша ішкі нормативтік құжаттарына келісу
Жыл сайынғы негізде Қоғамның Тәуекелдердің Тіркелім және Картасына келісу
КСМ жетілдіру жөніндегі мәселерді қарастыру

Жоспарлау және қызметті бағалау жөніндегі комитет

Құрылу мақсаты – Қоғам және оның ЕТҰ қызметінің нәтижелілігін жоғарлату, соның ішінде шығындар мен активтердің құрылымын оңтайландыру.

Регламенттеуші құжат  – Комитет туралы Ереже 2011 жылдың 18 сәуірінде Қоғам Басқармасымен бекітілді.

Комитет төрағасы –  Қоғам Басқармасының Төрағасы.

Төраға орынбасарлары – Қоғамның нақты және қаражат сектор мәселелері жөніндегі Басқарма Төрағасының орынбасары.

Комитет құрамы – басқарма мүшелері, инвестиция және стратегия мәселелеріне жетекшілік ететін басқарушы директорлар, Сатып алу және кадрлар, қазынашылық, инвестиция, қаржы, эконмика және бюджеттеу стратегия және өндіріс мәселелеріне жауапты департамент директорлары.

  барлығы күндізгі түрде сырттай түрде
Комитетте қаралған негізгі мәселелер 91 91 0
Қаралған мәселелер саны 91
Комитетте қаралған негізгі мәселелер Қоғам ЕТҰ 2013-2017 жылдарға даму жоспарын түзетумен қарастыру
Қоғам ЕТҰ 2013-2017 жылдарға даму жоспарын қарастыру
Қоғамның 2013-2017 жылдарға Корпоративтік орталықтың даму жоспарын түзетуге келісім

Кредит комитеті

Құрылу мақсаты – қатерді азайту, кепілдеме беру, қаржылай және кредитік көмек берумен байланысты мәселелерді шешімдеді дер кезінде және сапалы түрде қабылдау.

Регламенттеуші құжат – Комитет туралы Ереже 2013 жылдың 7 тамызында Қоғам Басқармасымен бекітілді (жаңа редакция).

Кредиттік комитет Төрағасы – Қоғам Басқарма Төрағасының Орынбасары (эконмика және қаражат жөнінде).

Кредиттік комитет Төрағасының Орынбасары – Экономика және қаражат жөніндегі Басқарушы Директор.

Комитет құрамы: 

 • Корпоративті қаражатқа жауапты  құрылым бөлімшесінің басшысы немесе оның орнын басатын тұлға;
 • Қаржы-Салықтық есебке жауапты  құрылым бөлімшесінің басшысы немесе оның орнын басатын тұлға;
 • Тарифтік құрылым және экономикалық жоспарлауға жауапты құрылым бөлімшесінің басшысы немесе оның орнын басатын тұлға;
 • Қазынашылық операцияларға жауапты құрылым бөлімшесінің басшысы немесе оның орнын басатын тұлға;
 • Тәуекелдер мен ішкі бақылауды басқаруға жауапты құрылым бөлімшесінің басшысы немесе оның орнын басатын тұлға;
 • Инвестицияға жауапты құрылым бөлімшесінің басшысы немесе оның орнын басатын тұлға.
  барлығы күндізгі түрде сырттай түрде
Отырыстар саны 4 4 0
Қаралған мәселелер саны 4
Комитетте қаралған негізгі мәселелер «Бірінші желдік электр станциясы» ЖШС қарыз беруі
«ШҚ АЭК» АҚ «Дистранс» ЖШС-нің «активтер алу» жобасын іске асыруға қарыз беру
«Ақтөбе ЖЭО» АҚ айналым қаражатын толтыруға қарыз беру
1. «Жамбыл ГРЭС» АҚ ОЗП 2013-2014 қарыз беру 2. «АлЭС» АҚ айналым қаражатын толтыруға қарыз беру

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет

Құрылу мақсаты - Қоғам Директорлар кеңесіне Қоғам қызметінің басым бағытын орындау (даму), Стратегиялық мақсаттарды (даму стратегиясы), соның ішінде ЕТҰ даму келешегін және Қоғамның қызмет нәтижелігін жоғарылатуға әрекеттесетін іс-шараларды әзірлеу мәселелері бойынша ұсыныстарын дайындау.

Регламенттеуші құжат – Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереже 2013 жылы 2 сәуірде бекітілді.

Төраға – Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары.

Төраға орныбасары – Стратегия жөніндегі басқарушы директор.

Комитет құрамы: Корпоративті басқарма басқарушы директоры, Экономика және қаражат жөніндегі басқарушы директор, Өндіріс жөніндегі ббасқарушы директор, Даму жөніндегі басқарушы директор, «Генерация» дивизионын басқарушы директор, «СЭС және ҚКЭК» дивизионының басқарушысы, «Топливо, логистика және сервис» дивизионын басқарушы, «Бөлу және өткізу» дивизионын басқарушы, Стратегиялық даму Департаментінің директоры, Жобалар басқарма Департаментінің директоры.

  барлығы күндізгі түрде сырттай түрде
Отырыстар саны 16 16 2
Қаралған
мәселелер саны
21
Комитетте қаралған негізгі мәселелер «Самұрық-Қазына» АҚ әзірлеу, мониторинг пен тәуелді және еншілес ұйымдардың даму стратегиясын көкейтесті ету бойынша Әдістемелік ұсынымдарды бекіту
2012-2022 жылдардағы Даму стратегиясының шеңберінде 2013 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ холдингінің мақсатты құрылымға ауысу бойынша іс-шаралардың жоспарын қарастыру
Профильді емес активетр мен объекттер құырылмын қайта қарау жөніндегі іс-шара жосапарын қарастыру
ЕТҰ Стратегиясын қарастыру

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛАУ КЕҢЕСІ

Құрылу мақсаты – Инвестициялық-жаңарталау кеңесі қызметнің нәтижесін жоғарылату, сондай-ақ Қоғамның және оның ЕТҰ-ғы Қазақстандық мазмұнды арттыру.

Регламенттеуші құжат – Кеңес туралы Ереже 2011 жылы 10 қазанда Қоғам Басқармасымен бекітілді.

Төраға – Қоғам Басқарма Төрағасы.

Төрағаның Орынбасары – Қоғам Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары.

Кеңес құрамы: өндіріс, активтер мен жобалар басқармасы, қаражат және экономика мәселелеріне жетекшілік ететін басқарма мүшелері, басқарушы директорлар, Қоғамынң ЕТҰ өкілдері, Қоғам ДК мүшесі және тәуелсіз сарапшылар.