«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ

КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ 2013 ж.
33%
Көрсеткіштің 2012 жылмен салыстырғанда жақсаруы есеп беретін мерзімдегі таза пайданың өсуімен ескеріледі.

ж/к
Көрсеткіштер 2011 2012 2013
1.
EBITDA (мың теңге)
16 795 273
19 099 731
32 259 279
2.
EBITDA margin (%)
20%
20%
24%
3.
Қызметтің тиімділігі
18%
20%
33%

Соңғы жылдары пайыздарды, салықтарды және амортизацияларды төлеуге дейінгі пайдалар динамикасының көрсеткіштері (одан әрі – EBITDA) оң болып келеді. 2013 жылдың көрсеткіші 32 259 279 мың теңгені құрады және 2012 жылғы көрсеткіштен 69% біршама өсті. 

EBITDA 2013 жылғы көрсеткішінің айтарлықтай жоғары деңгейі 2012 жылдың жалпы пайда есебінен болатын операциалық пайдасмен түсіндіріледі (негізгі қызметтен түсетін пайдның өсімі).

EBITDA margin көрсеткіші 2013 жылы 24% құрады. Көрстекіштің өсуі EBITDA көрсеткішінің өсуі және негізгі қызмет табыстарымен ескерілген.