«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

АДАМ ҚҰҚЫҒЫ

Қоғам Тобының қызметкермен қатынастағы тұрақты дамудың мақсаты адамның еңбекке құқығы болып табылады.

Бұл мақсаттарға жету үшін Қоғаммен жұмысшыларға еңбектің қолайлы және қауіпсіз жағдайын, лайықты еңбек ақы және әлеуметтік кепілдік, жеке әрі кәсіби даму мүмкіндіктерін ұсыну тапсырмалары шешілуде.

Адам құқығы саласы бойныша негізге алынатын талаптар мен қағидаттары Іскерлік этика кодексі, Екбек келісім шарттары, Еңбек тәртібінің ережелері, Еңбек ақы және сыйлықақы және Қоғам қызметкерлерінің іс сапарлары жөніндегі Ережелер сияқты негізгі базалық нормативті құжаттарда бекітілген.

Қызметкерлердің экономикалық, әлеуметтік-еңбек құқығын және кәсіби мүдделерін реттеу мен қорғау, еңбек келісімдік шарттарын сақтауды бақылау мақсатында «Самұрық-Энерго» АҚ тобында мүшелігінде 

18 000 адамы бар, 11 кәсіподақ бірлестігі өз қызметін іске асырады.

Осылай 2013 жылы «Энергетиктер кәсіподағының федерациясы» Қоғамдық Бірлестігі, сондай-ақ «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС құрылды.

Қызметкерлерді әлеуметтік қорғау және құқығын қамтамасы ету – кәсіподақтық ұйымдардың негізгі міндеті мен қамы. Жұымысшылардың мұқтаждылықтарына уақытылы әрекет жасау, әлеуметтік серіктестің мүдделлер балансына жету – «Самұрық-Энерго» АҚ  біріккен кәсіподақ топтары шешіп жатқан тапсырамалар.

Кәсіподақ ұйымдарымен қатар әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу аясында «Самұрық-Энерго» Ақ тобында элеуметтік-еңбек дауларын реттеу мәселелерін бойынша әрдайым әрекет ететін Комиссиялар құрылды.

2013 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ компанияларының Тобында ұжымдардың психологиялық климат диагностикасы мақсатында әлеуметтік тұрақтылық рейтингі зерттелді. Компанияның әлеуметті тұрақыт рейтингі.

«Самұрық-Энерго» АҚ қызметінің әлеуметтік стратиегиялық негізгі көрсеткіші болып табылды. Рейтингті анықтау мақсатында жұмысшылардың әлеуметтік көңіл күй деңгейінің бағасы болып табылады, соның ішінде.

өндірістік қызметкердің әлеуметтік қобалжушылығы, компанияның әлеуметтік саясатын жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау және компанияның әлеуметтік даму деңгейі бар.

«Самұрық-Энерго» АҚ компания тобының әлеуметтік тұрақтылығының Индекс көрсеткіші орташа бағаланады және 63% құрайды. Басқа сөздермен айтқанда, «Самұрық-Энерго» қызмет үдерісінде туындйтын әлеуметтік тапсырмалар сәтті орындалады, бірақ әлеуметтік тұрақтылықты бұзылуын шешуді немесе алғышарттарды талап ететін проблемалық  аймақтар да бар.

Қызметкерлердің ішкі  шағымдарын тіркеу үшін «Самұрық-Энерго» АҚ компанияларының  Тобында «ыстық желі» телефондары, үндеу және шағымға арналған арнайы жәшіктер, жұмыс тәжірибесі енгізілген, ұйым басшыларының жеке болгтары құрылған.

Солай болғандықтан, 2013 жылы келісім комиссиясына, бірінші басшының блогына, үндеу және шағымға арналған арнайы жәшіктерге келіп түскен қызметкерлердің ішкі шағымдары саны 41 болып, «Самұрық-Энерго» АҚ 5 еншілес ұйымдарында тіркелді, қарастыру қорытындысы бойынша оның 7 дәлелденіп қанағаттандырылды.

Одан басқа, Қоғам өз қызметкерлерінің ҚР заңанама негізімен қақтығыспайтын шартымен олардың діндік нанымдар және саяси пікірлерін құрметтейді. Содай-ақ, Қоғам өз қызметкерлерінің жұмыс уақытынан тыс және жеке тұлға ретінде саяси, діни, қоғамдық қызметтерге қатысуына тосқауыл болады. 2013 жыл ішінде «Самұрық-Энерго» компанияларының Тобы 18 жасқа толмаған тұлағалардың зиянды және қауіпті  жерлерде жұмыс жасауына тыйым салу талаптарын қатаң түрде орындады, сондай-ақ іскерлік  секріктестер мен қызметкерлердің жағына кемсітудің кез-келген түріне жол бермеді.

«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ ТОБЫНДА ТАСЫМАЛДАУШЫ ЖӘНЕ ЖАЛДАУШЫМЕН АДАМ ҚҰҚЫҒЫН САҚТАУДЫ БАҚЫЛАУДЫҢ БАҒАСЫН ЖҮРГІЗУДІ РЕТТЕЙТІН НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ БОЛМАУЫ, ЖАУАПТЫ БИЗНЕС ЖҮРГІЗУГЕ ТОСҚАУЫЛ БОЛА АЛМАЙДЫ:

  • Қоғам адам құқығын бұзушы-лықтың кез-келген түріне жол бермау жөніндегі заңнама талаптары негізінде өз қызметін құрып жатыр;
  • 2013 жылы «Самұрық-Энерго» компанияларының Тобында қызметркеді кемсіту немесе адам құқығын бұзумен байланысты бір де бір егес оқиға болмады;
  • 2013 жылы «Самұрық-Энерго» компанияларының Тобында мәжбүрлек және мінддетік еңбекті пайдалану жағдайлары болмады;
  • 2013 жылы «Самұрық-Энерго» компанияларының Тобында байырғы және аз халықтыр құқығына тиетін, бұзушы оқиғалар болмады. Қоғам  мүмкіндік және құқық теңдігі қағидатын мойныдайды. Қызметкерлердің Қазіргі заңнама негізінде ұжымдық келіссөздер жүргізу және қауымдастықтарға кіру еркіндігіне құқығы бар.
  • Қоғам және оның ЕТҰ бала еңбегін мәжбүрлеуді жоюды қолдайды. Еңбектің бұл түрін қолданумен байланысты қзметтер Қоғамда жоқ.