«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

1-Қосымша: Пайдаланылған қысқартулар (қысқарған сөздер)

АЖК «Алатау Жарык Компаниясы» АҚ
АҚ Акционерлік қоғам
АлЭС «Алматинские Электрические Станции» АҚ
АРБД Қоғамның адам рестурстарын басқару Департаменті
«АЭС» ЖШС «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС
АТП АЭА «Ақпараттық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағы
Бенчмаркинг «Самұрық-Энерго» АҚ өзінің бәсекелестік қабілеттілігін арттыратын нақты өзгерістерді іске асыру мақсатында өзінің қызметін басқа компания тәжірибесімен салыстыруға көмектесетін талдау әдісі
БСҰ Бүкіләлемдік сауда ұйымы
БҰҰ Біріккен Ұлттар Ұйымы
МАЭС Мемлекеттік аудандық электр станциясы
1-Е ГРЭС «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС
2-Е ГРЭС «Екібастұз станциясы ГРЭС-2» АҚ
ГТЭС Газ турбиналық электр станциясы
ГЭС Гидравликалық электр станциясы
Даму жоспарының көрсеткіштері Қызметтік және қаржылық қызметті сипаттайтын көрсеткіш. Көрсеткіштер Даму жоспары құрамында бекітілетін, Жоспарлы және есептік кезеңнің қорытындыларына сәйкес сандық маңызға ие
ЕТҰ Еншілес және тәуелді ұйымдар
ЖГРЭС «Батуров атындағы Жамбыл ГРЭС» АҚ
ЖШС Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
ЖЭК Жаңартылатын энергия көздері
ЖЭО Жылу электр централі
ЖЭС Жылу электр станциясы
ЖЭС Жел электр станциясы
ЖТБ Жүктеу-тасымалдау басқармасы
КМЖ Корпоровтік менеджмент жүйесі
КЭС Күн электр станциясы
КОЛ Күшті органикалық ластаушылар
ҚНК Қызметтің негізгі көрсеткіштері, Қоғам қызметі нәтижелігін және оның басшыларының нәтижелігін бағалауға мүмкіндік беретін, Қоғам қызметі нәтижелігінің деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер
Қоғам Қазақстанда тіркелген, еншілес және тәуелді ұйымдарды басқаруды жүзеге асыратын «Самұрық-Энерго» АҚ Холдингтік компаниясы
ҚР БЭЖ Қазақстан Республикасы Бірыңғай электр энергия жүйесі
Қор «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы
ҚТЕ Қауіпсіздік техникасы ережелері
ҚИЭЖ Қазақстандық интелектуалды энергия жүйесі
МЖИ Менеджмент жүйесін интегралдау
ӨҚЕ Өрт қауіпсіздік ережлері
ПХД Полихлорланған дифенилдер
«Самұрық-Энерго» компаниялары Тобы «Самұрық-Энерго» АҚ, оның еншілес және тәуелді ұйымдары мен бірлесіп бақыланатын кәсіпорындары
Сатып алу жоспары Жарғылық қызметті атқаратын және Қоғамның жұмыс істеуді қамтамасыз етуге қажет қызметтерді, жұмыстарды, тауарларды ақылы негізде сатып алу жоспарын көрсететін, белігіленген нысандағы құжат
Стратегия «Самұрық-Энерго» АҚ ұзақ мерзімді Даму стратегиясы
Тәуекел Қойылған мақсаттар мен тапсырмалардың жетуіне әсер етуі мүмкін әрекеттер мен оқиғаларға байланысты тұрлаусыздық ұшырағыштығы
ТМД Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы
ТПЕ Техникалық пайдалану ережелері
ҮИИДМБ Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасы
ШРТ Шекті рауалы төгінді
ШРШ Шекті рауалы шығарынды
ЭБЖ Электр берілісі желісі
ЭЖҰ Энергиямен жабдықтаушы ұйым
СО2 Көміртектің қос тотығы
СО3 Тұрақты органикалық ластанулар
EBITDA Қарыздарды, салықтарды, тозуды, өтелімдерді пайдаланудың шығындарын шегеруге дейінгіоперациялық табыстар (ағылшындық Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization-тан)
GRI Есептілік бойынша ғаламдық бастама (Global reporting initiative)
ISO Стандартизация бойынша халықаралық ұйы (International Organization for Standardization)
KEGOC «KEGOC» Ақционрелік қоғамы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company, электр желілерін басқару бойынша Қазақстандық)
Өлшем бірліктері
км Километр
м Метр
м3 Текше метр
кВт•сағ. Киловатт сағатына
ГВт•сағ. Гигаватт сағатына
Гкал Гигакалория
кВ Киловольт
МВт Мегаватт
ГДж Гигаджоуль
МВА Мегавольт-ампер
ТДж Тераджоуль
% Процент