«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

2-қосымша: Есептің GRI нұсқаулығына сәйкестік кестесі

GRI индексі Көрсеткіш атауы Көрсеткішті ашу Бет
Стратегия және Талдау
1.1
Ұйымда шншім қабылдайтын ең үлкен тұлғаның мәлімдемесі
+
4
1.2
Негізгі тәуекелдер, мүмкіндіктер және ықпалдардың сипаты
+
84
2.1
Ұйым атауы
+
21
2.2
Көрсетілетін қызмет және өнім түрлері, басты брендтер
+
2.3
Негізгі бөлімшелер, операциялық компаниялар, еншілес компаниялар және бірлескен кәсіпорындарды қоса алғанда, ұйымның функционалдық құрылымы
+
22-232425-2627-2829
2.4
Ұйым штаб-пәтерінің орналасқан жері
+
21191
2.5
Ұйым өз қызметін іске асыратын мемелкеттер саны және негізгі қызмет іске асатын немесе есепте қамтылған тұрақты даму мәселері тұрғысынан айрықша мәні бар мемлекеттер атауы
+
21
2.6
Мешіктік сипаты және ұйымдық-құқықтық нысан
+
21
2.7
Ұйым жұмыс істейтін нарық (бенефициар мен тұтыну санаттары мен секторларына қызмет көрсету, географиялық топтастыруды қосқанда)
+
22
2.8
Ұйым ауқымы
+
21
2.9
Есепті кезеңде болған меншіктік, құрылымдық және ауқымдық елеулі өзгерістер
+
2.10
Есептік кезеңде алған марапат
+
17
3.1
Ақпарат ұсынуға жатқызылатын есепті кезең
+
10
3.2
Өткен есептердің соңғысының жариялану уақыты (егер мұндай жарияланса)
қолданылмаған
10
3.3
Есептілік айналымы
+
10
3.4
Есеп немесе оның мазмұнына қатысты сұрақтарға арналған байланыс ақпараты
+
191
3.5
Есеп мазмұнын анықтайтын үдеріс
+
10
3.6
Есеп шектері (мысалы, мемлекеттер, бөлімшелер, еншілес компаниялар, қуаттар, жалға берілгендер, бірлескен кәсіпорындар, жеткізушілер)
+
11
3.7
Қамту саласы немесе есеп шегінің шектеуі
+
11
3.8
Өткен есептермен немесе ұйымдармен салыстыру ісітеріне айтарлықтай ықпал ете алатын бірлескен кәсіпорындар, еншілес компаниялар, өнірісті жалға алу сыртқы және басқа ұйымдық бірліктерге атқарымның бөлігін табыстау бойынша мағлұматтарды есепке қосу негіздемесі
+
11
3.9
Есепке қосылған көрсеткіштер мен басқа ақпаратты дайындау үшін пайдаланылған әдістер және болжамды қоса, есептеу мен мағлұматтарды өлшеу тәсілдері
+
11
3.10
Өткен есепте көрсетілген кез келген қайта тұжырымдаудың, сондай-ақ мынадай қайта тұжырмдаулардың негіздеме (мысалы, бағалау әдістері, бизнес сипаты, есеп кезеңінің қосылуы/жұтылуы, өзгеруі) мағынасын сипаттау
қолданылмады
3.11
Есепте қолданылған қамту, өлшем шектері мен әдістер аясындағы Өткен есептік кезеңге байланысты елеулі өзгеру
қолданылмады
3.12
Стандартты элементтердің есептегі орнын көрсететін кесте
+
185
3.13
Есептің сыртқы растауына қатысты қолданылатын практикалық амалдар және саясат
4.1
Ұйым қызметіне жалпы қадағалау немесе стратегия құру сияқты нақты тапсырмаларға жауапты басқарушы орган құрамындағы негізгі комитеттердің қоса алғанда, басқару ұйымының құрылымы
+
878889
4.2
Жоғары басқарушы орган төрағасы бір уақытта компанияның атқарушы менеджері бола алатынын көрсетіңіз
+
4.3
Біртұтас директорлар кеңесі бар ұйым үшін жоғары басқарушы органның тәуеллсіз мүшелерін және/немесе компанияның атқару басшылығына қатысы жоқ мүшелерді көрсетіңіз
+
4.4
Акционрелер немесе ұйым қызметкерлері жоғары басқарушы орган қызметін бағыттауға немесе оған ұсыныс бере алуға көмектесетін тетіктер
+
4.5
Ұйым қызметінің нәтижелігі (әлеуметтік және экологиялық нәтижелерді қосқанда) және жоғары басқарушы орган мүшелер, жоғары атқарушы басшылық өкілдері, аға жетекшілер төлемақылары арасындағы байланыс
+
4.6
Мүдделер жанжалын болдырмау үшін тартылған жоғары басқарушы органдағы әрекеттегі үдерістер
+
4.7
Әлеуметтік, экологиялық және экономика тақырыптары бойынша ұйымдар стратегиясын белгілеу үшін жоғары басқарушы орган мүшелерінің біліктілігін және хабардарлығын анықтау үдерістері
+
4.8
Ұйымның ішінде жасалған әлеуметтік, экологиялық және эконмикалық нәтижелілік тұрғысында маңызды қағидаттар, корпоративтік қылық кодексі және құндылық пен тапсырма туралы мәлімдемелер және олардың практикалық іске асырылу деңгейі
+
4.9
Тәуекелдер мен мүмкіндіктерді, сондай-ақ халықаралық стандарттар, корпоративтік тәртіп пен қағидаттарды ұстану немесе сай келуді қосқанда, ұйым өзінің эконмикалық, экологиялық және әлеуметік нәтижелігін қалай бағалайды және оны қалй басқаратынын қадағалау үшін жоғары басқарушы орган қолданатын рәсімдер
+
4.10
Меншікті нәтижелік бағасының, әсіресе ұйымның экологиялық, эконмикалық және әлеуметтік қызмет нәтижелеріне байланысты жоғары басқарушы органымен жүргізілетін үдерістер
+
-
4.11
Қоғамның сақтандырушылық қағидаттарды ұстануы қалай және қандай түрде екенін түсіндіру
+
4.12
Сыртқы тараптармен жасалаған, ұйым ұстанатын экологиялық, экономикалық және әлеуметтік қағидаттар, хартиялар немесе басқа да бастамалар
+
4.13
Мүдделерді қорғау жөніндегі қауымдастық және/немесе ұлттық және халықаралық ұйымдардағы мүшелік
+
4.14
Ұйым өзара әрекеттестік жасаған мүдделі тараптар тізбесі
+
4.15
Одан арғы өзара әрекеттесу мақсатында мүдделі тараптарды анықтау және іріктеу негізі
+
4.16
Мүделлі топтар мен нысан бойынша өзара әрекеттесудің жиілігін қосқанда, мүдделі тараптармен өзара әрекеттің бабын табу
+
4.17
Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу үдерісінде анықталған және көтерілген негізгі тақырыптар мен мүдделер және ұйым бұл тақырыптар мен мүдделерге қалай жауап берді, соның ішінде өзінің есептілігі арқылы
+
ЕС
Менеджмент тәсілдемесі
+
EC1
Бөлінбеген кіріс, мемлекетке және жеткізушілерге төлеу, табыстар, опарециялық шығындар, қызметкерлер төлемақысы, қайырымдылық және басқа да қоғамға инвестицияларды қосқанда құрылған және бөлінген тікелей эконмикалық құн
+
54-5758-596061616264-69
EC5
Ұйым қызметіне тән өңірлердегі бастапқы деңгейдің стандартты еңбекақы мен белгіленген ең аз еңбекақының арақатынас ауқымы
+
EC6
Жергілікті жеткізушілерден сатып алу саясаты, практикалық тәсілдемелері жәнемұндай сатып алулардың ұйым қызметіне тән өңірлердегі үлесі
+
72
EC7
Ұйым қызметіне тән өңірлердегі жергілікті тұрғындарды жалдау рәсімі және жергілікті тұрғындардан жалданған жоғары басшылар үлесі
+
EC8
Бірінші кезекте қоғам игілігі үшін коммерциялық, заттай немесе қайырымдылық қатысулары арқылы ұсынылатын көмектер мен ішкі құрылымдарға инвестицияның ықпалы және дамуы
+
EC9
Ықпал ету саласын қоса алғанда, тікелей емес экономикалық ықпалды түсіну және сипаттау
+
EN
Менеджмент тәсілдемесі
+
EN1
Салмағы мен көлемі көрсетіліп пайдаланылған материалдар
+
EN3
Бастапқы көздері көрсетілген энергияны тікелей пайдалану
+
EN5
Энергия тұтынуды төмендету және энергия тиімділігін көтеру бойынша іс-шаралар нәтижесінде үнемделген энергия
+
EN8
Көздер бойынша бөліп тартылған судың жалпы мөлшері
+
EN10
Көп мәрте және қайталап пайдаланылған судың жалпы мөлшері мен үлесі
+
EN11
Ұйым басқаруында, меншігінде, жалға алуында жатқан және қорғалатын табиғи аумақтармен шектесетін, биологиялық әр қилылығының құны жоғары жерлердің орналасқан орны мен көлемі
+
EN20
Атмосфераға NOx, SOx және басқа ластаушы заттардың шығарылуы, олардың түрлері мен көлемдерінің көрсетілуі
+
EN21
Лықсыманың жалпы көлемі, сарқынды сулардың сапасы мен қабылдаушы нысанның көрсетілуі
+
LA
Менеджмент тәсілдемесі
+
LA1
Топтастырудағы жұмыс күшінің жұмыспен қамтылу түрі, жалдау туралы шарт және өңір бойынша жалпы саны
+
LA2
Топтастырудағы қызметкерлердің, кадрлар тұрақтамауының жас-мөлшерлік тобы, жынысы және өңірі бойынша жалпы саны
+
146
LA3
Топтастырудағы негізгі қызметтері бойынша толық қамтылған жағдайларда жұмыс істейтін қызметкерлерге берілетін төлемдер мен жеңілдіктер, бұлар уақытша немесе толық емес түрде қамтылған жағдайларда жұмыс істейтін қызметкерлерге берілмейді
+
LA4
Ұжымдық шарттармен қамтылған қызметкерлер үлесі
+
LA5
Ұйым қызметіндегі елеулі өзгерістерге қатысты ескертудің ең қысқа мерзімі (мерзімдері), сондай-ақ оның ұжым келісімінде белгіленгені немесе белгіленбегені
+
LA7
Топтастырудағы өңірлер бойынша жұмыстармен байланысты өндірістік зақымданушылық деңгейі, кәсіптік аурулар деңгейі, жоғалған күндер коэффициенті және жұмыс орнында болмау коэффициенті, сондай-ақ ажалды оқиғалардың жалпы саны
+
LA8
Қызметкерлерге, олардың отбасы мүшелеріне және тұрғындарға ауыр сырқаттардың алдын алу жөнінде кеңес беру мен оқытудың бұрыннан бар бағдарламалары
+
LA10
Топтастырудағы санаттар бойынша жылына бір қызметкерді оқыту сағаттарының орташа саны
+
LA12
Нәтижелілігі мен мансабының өсуіне мерзімді бағалау жүргізілетін қызметкерлердің үлесі
+
LA13
Ұйымның басшы органдары мен қызметкерлерінің жынысы және жас-мөлшері бойынша топтастырылған, азшылық өкілдері, сондай-ақ басқа әрқилылық көрсеткіштері көрсетілген құрамы
+
HR
Менеджмент тәсілдемесі
+
HR4
Кемсітушілік жағдайлары және олардың алдын алу іс-әрекеттерінің саны
+
HR5
Қауымдастық бостандығын пайдалану құқығы және ұжымдық келіссөздерді жүргізу шеңберіндегі қызмет елеулі тәуекелдерге ұшырауы мүмкін және бұл құқықтарды қолдау үішн қабылданған әрекеттер
+
HR6
Бала еңбеігн пайдалану жағдайларының айтарлықтай қатері бар және бала еңбегін жоюға қатысты қабылданған әрекеттер шеңберіндегі қызмет
+
HR7
Мәжбүрлік және міндетілік еңбекті пайдалану жағдайларының айтарлықтай қатері бар және мәжбүрлік пен міндетілік еңбегін жоюға қақысты қабылданған әрекеттер шеңберіндегі қызмет
+
HR9
Саны аз халық пен байырғы тұрғындардың құқығына тиісетін бұзушылық жағдайлардың саны және қолданылған әрекеттер
+
SO
Менеджмент тәсілдемесі
+
SO2
Сыбайлас жемқорлықпен байланысты тәуеклдерге қатысты талданылған бизнес-өлшемдердің үлесі және жалпы саны
+
PR
Менеджмент тәсілдемесі
+
PR2
Салдар түрлері бойынша топтастырылған қауіпсіздік пен денсаулыққа өнім мен көрсетілген қызметтің ықпалына қатысты ерікті кодекстер мен нормативтік талаптарға сай келмейтін оқиғалардың жалпы саны
+
PR7
Салдар түрлері бойынша топтастырылған өнім мен демеушілік жарнаманың жылжытылуын қосқанда маркетингтік коммуникацияға қатысты ерікті кодекстер мен нормативтік талаптарға сай келмейтін оқиғалардың жалпы саны
+
PR8
Тұтныушының жеке өміріне тиіспеушілікті бұзу және ол туралы мәліметтерді жоғалтуға қатысты дәйекті шағымдардың жалпы саны
+
EU1
Реттеу тәртіптемесі мен энергия тасымалдау түрлеріне қарай топтастырылған жобалы қуаттар
+
EU2
Реттеу тәртіптемесі мен энергия тасымалдау түрлеріне қарай топтастырылған таза өндірілген қуаттар
+
EU3
Коммерциялық, институттық, өнеркәсіптік және тұрмыстық тұтынушылардың дербес шоттарының саны
+
EU4
Әр реттеу тәртіптемесі бойынша электр беру және бөлу желісінің жер үсті және жер асты желісінің ұзындығы
+
EU16
Мердігерлік және қосалқы мердігерлік жұмыскерлердің денсаулығын сақтау және қауіпсіздігіне қатысты талаптар мен саясат
+
EU18
Техника қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға сәйкес оқытуды өткен мердігерлік және қосалқы мердігерлік жұмыскерлердің пайызы
+
EU21
Төтенше жағдайдағы әрекет жоспары, стихиялық апат/төтенше жағдайлар бойынша оқыту бағдарламасы және іс-шаралар жоспары және қайта құру жұмыстарының жоспары
+
EU25
Ауруға қатысты қарауда тұрған соттық шешімдер, реттеу және сот істерін қосқанда, Компания активтерінің қатысуымен болған тұрғындардың зақымданушылығы және ажалды оқиғалар саны
+