«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

2013-2015 Жылдарға Табыстар Болжамы

Динамикада 2015 жылға дейінгі негізінен «ГРЭС-1» ЖШС-нің екінші 50% үлесін сатып алу жоспары есебінен болатын табыс көрсеткіштерінің өсуі, сондай-ақ «Самұрық-Энерго» АҚ бойынша толық мөлшерлері мен тарифтерінің өсуі жоспарланған.

ж/к
Көрсеткіш, мың теңге 2013 2014
(жоспар)
2015
(жоспар)
1
«Самұрық-Энерго» АҚ
9 094
18 551
18 106
2
«Green Energy» ЖШС
0
248
4 491
3
«Бұқтырма ГЭС» АҚ
1 883
1 863
1 614
4
«Шардара ГЭС» АҚ
1 806
1 902
1 589
5
«Мойнақ ГЭС» АҚ
6 595
6 475
7 222
6
«Алматыэнергосбыт» ЖШС
74 737
88 877
99 712
7
«МЭБК» АҚ
7 831
8 487
9 115
8
«СамұрықЭнергоСтройСервис» ЖШС
2 346
-
-
9
«АЖК» АҚ
28 493
32 587
36 523
10
«АлЭС» АҚ
48 694
52 462
56 059
11
«Актөбе ЖЭО» АҚ
5 110
6 823
7 393
12
«Шығыс-Қазақстан ӨЭК» АҚ
10 170
11 486
12 285
13
«Шығысэнерготрейд» ЖШС
24 277
29 663
31 650
14
«Е ГРЭС-1 « ЖШС*
-
101 371
111 947
15
Топ ішіндегі айналымдар (алып тастау)
-85 192
-105 234
-112 777
16
Өнімді өткізу мен қызмет көрсетуден түскен табыстар
135 844
255 559
284 929
Барлығының табыстары
142 937
258 381
287 490
* қазіргі сәтте іскерлік қатысу әдісі бойынша ескеріледі