«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013
Табылмады
«Самұрық-Энерго» АҚ компаниялары тобының 2013 жылғы өндіріс көлемі 33 497 млн кВт•сағ, ҚР БЭЖ 2013 жыл бойынша өндірген электр энергиясының жиынтығы
36,5%
құрайды.

Белгіленген (өндірілген) қуат энергия таратушы түрлері мен реттеу тәртібі бойынша топтастырылған

Атауы 2011 2012 2013 Өлшем бірлігі
СЭС және ҚКЭК
2,2
2,5
2,5
ГВт
МАЭС*
2,230
6,230
6,230
ГВт
ЖЭО*
0,930
0,916
1,327
ГВт
Көмір кен орындары**
42
42
42
млн тонн / жыл

* бірлік қуатының өлшемі ГВт, «Екібастұз ГРЭС-1» есепке алғанда
** Богатырь көмір кен орны (жылына 32 млн тонн) и Северный (жылына 10 млн тонн)

Өндіріс (өнім) таратушы түрлері мен реттеу тәртібі бойынша топтастырылған

Атауы 2011 2012 2013 Өлшем бірлігі
СЭС және ҚКЭК
7 685,3
7 607,5
7 472,8
ГВт•сағ
МАЭС*
6 785,6
22 676
21 366
ГВт•сағ
ЖЭО
4 410,1
4 642,28
5 857
ГВт•сағ
Көмір кен орындары
40,6
44,0
41,7
млн тонн

* «Екібастұз ГРЭС-1» есепке алғанда

Тұрмыстық, институционалдық, өнеркәсіптік, коммерциалық тұтынушылар саны (эжк бойынша)

Атауы 2011 2012 2013* Өлшем бірлігі
Тұрмыстық тұтынушылар
676 909
689 956
1 168 280
Дербес шот
Өнеркәсіптік тұтынушылар
1 881
1 948
3 273
Дербес шот
Бюджеттік тұтынушылар
1 318
1 218
3 506
Дербес шот
Басқа да тұтынушылар (соның ішінде коммерциялық)
21 733
21 745
38 531
Дербес шот
БАРЛЫҒЫ:
701 841
714 929
1 213 590
Дербес шот

* «ШЭТ» ЖШС есепке алғанда

Электр берілісі желісі мен бөлу желісінің ұзындығы*

Желі түрі
35 кВ асатын желі ұзындығы
35 кВ аспайтын желі ұзындығы
Өлшем
бірлігі
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Жер үсті (ВЛ)
5 988
6 139
18 865
24 466
24 481
44 789
км
Жер асты (КЛ)
69
111
197
3 965
4 211
6 008
км
Желінің жиынтық ұзындығы
6 057
6 250
19 062
28 431
28 692
50 797
км

* 2013 ж. «ШҚ АЭК» АҚ есепке алғанда

ҚОҒАМНЫҢ ӨНДІРІСТІК МІНДЕТІ

  • жылу және электр энергияларының жоспарланған көлемін өндіру;
  • электр желілеріндегі электр энер-гияларының шығынын азайту;
  • қоршаған ортаға зиянды ықпал-дарды ықшамдау;
  • отынның үлестік жұмсалуын кеміту, құрал-жабдықтың жұмыс тәртібін оңтайландыру;
  • тиісті нормативтерге сәйкес энер гетика құрал-жабдықтарын пайдалануды қамтамасыз ету;
  • бұрыннан бар қуаттарды жаңарту қалпына келтіру, сондай-ақ жаңа энергетикалық қуаттарды іске қосу.