«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013
05
«Самұрық-Энерго» АҚ жетекшілігі және
Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго»
компаниялары Тобының экономикалық
нәтижесінің артуына едәуір күш салуда.

05. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

Қоғамның 2013 жылғы шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштері 2012 жылғы нәтижелерден едәуір асты. Қоғамның 2013 жылғы көрсеткіштерінің тиімді динамикасы жаңа активтердің шоғырлануға қосылуымен түйінделген («ШыгысЭнергоТрейд» ЖШС, «ШҚ АЭК»  АҚ және «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС).

Бұдан өзге де, компаниялар қатары бойынша кірістер артты, соның ішінде: «Е ГРЭС-1» АҚ, «АЖК» АҚ, «ШҚ АЭК» АҚ, «ШГЭС» АҚ, «АлЭС» АҚ, «МЭБК» АҚ бар.