«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013
Табылмады


БҮГІНГІ КҮНДЕ ҚОҒАМ ЭНЕРГИЯМЕН ЖАБДЫҚТАУДЫҢ ЖОҒАРЫ КОЭФФЕКТИВТІ ҚҰРАСТЫРАТЫН, ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭНЕРГИЯ ТЕҢГЕРІМІНЕ СӘТТІ ЫҚПАЛ ЕТУШІ, СОНДАЙ-АҚ ҚАЗАҚСТАННЫҢ БАРЛЫҚ САЛАСЫНА ДАМУ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН КӨП КӘСІПТІК ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ХОЛДИНГ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.