«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

Табыстар құрылымы

ӨНІМДІ САТУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДЕН ТҮСКЕН ТАБЫС
144%
ӨСТІ ЖӘНЕ ӨТКЕН ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА 135 844 МЛН ТЕҢГЕНІ ҚҰРАДЫ

2013 ЖЫЛҒЫ ЖАЛПЫ ТАБЫС
142,9
МЛРД ТЕҢГЕ

4 696 МЛН ТЕҢГЕЛІ ЖОСПАР КӨРСЕТКІШТЕРІМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА ТАБЫСТЫҢ АЗАЮУ НЕГІЗІНДЕ КЕЛЕСІ ЕТҰ ҚАЛЫПТАСТЫ:

  1. «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС бойынша 2 309 млн теңгеге түскен, бұл Алматы қаласы мен Алматы облысы тұтынушыларының электр энергиясын  тұтыну  мөлшерінің төмендеуіне байланысты, жоспармен салыстырғанда 2% және орташа жіберу тарифі жоспарлыққа  қайшы 0,09 теңге/кВт•сағ (жоспар 13,54 теңге/кВт•сағ., факт 13,45 теңге/кВт•сағ), беруші компания тарифінің төмендеуіне байланысты болған.
  2. «АлЭС» АҚ бойынша 2 614 млн теңгеге түсуі мына себептерге байланысты болған:
  • Қапшағай су қоймасы мен Үлкен Алматы көлінде ағыстың төмендеу салдарынан электр энергиясын өндірудің төмендеуі;
  • болжалғанмен салыстырғанда, 4-тоқсанда ауа-райының аса жылы болуына байланысты жылыту жүктемесінің азайтылуына қарай жылу энергиясын өндірудің төмендеуі есебінен.
№ 
ж/к
Көрсеткіш, мың теңге 2011 2012 2013
(жоспар)
2013 өшіру %
1
«Самұрық-Энерго» АҚ
-
-
-
9 094
-
2
ТОО «Green Energy»
-
-
82
0
0%
3
«Бұқтырма ГЭС» АҚ
1 476
1 495
1 850
1 883
102%
4
«Шардара ГЭС» АҚ
1 614
1 975
1 717
1 806
105%
5
«Мойнақ ГЭС» АҚ
0
413
6 550
6 595
101%
6
«Алматыэнергосбыт» ЖШС
57 201
67 368
77 046
74 737
97%
7
«Самұрықэнергостройсервис» ЖШС
11 391
11 000
-
2 346
-
8
«МЭБК» АҚ
4 546
5 853
7 781
7 831
101%
9
«АЖК» АҚ
19 196
22 393
29 115
28 493
98%
10
«АлЭС» АҚ
47 284
47 014
51 308
48 694
95%
11
«Актөбе ЖЭО» АҚ
4 308
4 520
5 082
5 110
101%
12
«Шығыс-Қазақстан АЭК» АҚ
0
0
10 277
10 170
99%
13
«ШығысЭнерготрейд» ЖШС
0
0
24 906
24 277
97%
14
Топ ішіндегі айналымдар (алып тастау)
-61 466
-67 472
-75 176
-85 192
113%
15
Өнімді өткізу мен қызмет көрсетуден түскен табыстар
85 550
94 558
140 540
135 844
97%
Барлығының табыстары
87 795
102 837
145 119
142 937
98%
2013 жылғы жалпы табыс 142 937 млн теңге (бекітілген бюджет – 145 119 млн теңге) құрады, жоспардың тұсында 98% құрайды. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 40 101 млн теңгеге немесе 139% көбейді, негізінен жаңа активтердің қосылуынан («ШҚ АЭК» АҚ, «ШығысЭнергоТрейд» ЖШС). Бұдан басқа, компанияларда ретімен табыс көбейді, соның ішінде: компаниялар тобы бойынша «АЖК» АҚ, «ШГЭС» АҚ, «АлЭС» АҚ, «МЭБК» АҚ.