«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

Мүдделі тараптармен әрекеттесу

Мүдделі тараптар Бір топ мәселе Әрекеттесу әдістемесі
Акционерлер
 • Қызмет нәтижелілігі;
 • Дивидендтер;
 • Ақпаратты ашып көрсету анықтылығы.
 • Акционерлердің жалпы жиналысы;
 • Жылдық есеп;
 • Кездесулер мен келіссөздер;
 • Ғаламтор-сайт;
 • Қатынасхатар мен сауалдар;
 • Көрмелер, форумдар және тұсаукесерлер.
Еншілес және тәуелді ұйымдар
 • Компания табыстылығы;
 • Зиянды заттардың төмендеуі;
 • Су ресурстарын тиімді пайдалану;
 • Жоғарғы технологияны пайдалану.
 • Кездесулер мен отырыстар;
 • Ғаламтор-сайт;
 • Сатып алу;
 • Қаражатты емес есептер;
 • Жұмыс сапарлары;
 • Дөңгелек үстелдер саммиттер.
Қызметкерлер
 • Еңбек ақы;
 • Әлеуметтік пакеті;
 • Еңбектің қауіпсіз жағдайлары;
 • Кәсіби өсу.
 • Департамент басшылығы арқылы жететін қалаулар мен пікірлер;
 • Ғаламтор-сайт;
 • Сауалнама және сұрақ-жауап;
 • БАҚ;
 • Басқарма мәжілісі.
Мемлекеттік органдар
 • Дамудың салалаық баағдарламалары;
 • Әлеуметтік мәселелер;
 • Тарифтер.
 • Басқармалық жұмыс топтарына қатысу;
 • Салалық ұйымдар арқылы әректетсу;
 • Электр энергия саласыннда уәкілетті мемелкеттік органдармен кеңесу.
Тұтынушылар
 • Электр және жылу энергия артып жатқан сұрнасының қанағаттандырлыуы;
 • Көрсетілетін қызметтер сапасы;
 • Энергия үнемдеу.
 • Сауланама және сұрақ-жауап;
 • Анкетирование и опросы;
 • БАҚ;
 • Ғаламтор-сайт;
 • Қаржылық емес есептілік.
Банкетр және басқа да қаражаттық ұйымдар
 • Кредит желілері;
 • Банктік есептер;
 • Жобаларды іске асыру жөніндегі ынтымақтастық.
 • Ғаламтор-сайт;
 • қатынасхатамалар мен сауалдар;
 • Көрмелер, форумдар және тұсаукесерлер;
Басқа да үлестес тұлғалар
 • Кемсітушылыкті жібермеу;
 • Адам құқығын сақтау;
 • Тұрақты іскерлік.
 • Қаржылық емес есептер;
 • Ғаламтор-сайт.
Бәсекелестер
 • Салалық нәтижені арттыру;
 • Қиын жүкемелер кезінде қолдау көрсету.
 • Салалаық ұйымдар арқылы әрекеттесу.
Қоғам, соның ішінде БАҚ
 • Қызметтің әлеуметтік-экономикалық өңірлеріне әрекеттесу;
 • Табиғатты пайдалану тиімділігі;
 • Қоршаған ортаны қорғау.
 • Ғаламтор-сайт;
 • Қаржылық емес есептер;
 • Баспасөз релиздері;
 • Корпоративтік оқиғалар;
 • Баспасөз конференциялары.
Жабдықтаушылар
 • Ұзақ мерзімді ынтымақтастық;
 • Жергілікті қаражат мазмұндар;
 • Зиянды заттардың төмендеуі.
 • Жасалған келісім шартар
  мен меморандумдар.
Серіктестер
 • Жабдық сенімділігі;
 • Қоғамынң даму жоспары;
 • Келісімшарт міндеттемелерін сақтау.
 • Қаржылық емес есептер;
 • Жұмыс сапарлары;
 • Іскерлік кездесулер;
 • Ғаламтор-сайт;
 • Жарнама.
Қоғам өзінің мүдделі тараптарын Компания қызметіне әсер ететін немесе Компания
қызметі тарапынан әрекетке ықпалдасатын топ немесе ұйым тұлғасы ретінде
қарастырады. Жоғарыдағы кестеде негзгі мүдделі тараптар көрсетілген.